Höjd risk för fågelinfluensa

Jordbruksverket beslutade 6 november att höja skyddsnivån för att minska risken för smitta med fågelinfluensa till tama fåglar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om fågelinfluensan och vad olika skyddsnivåer innebär för dig. Har du frågor, vänd dig till dem och kolla deras svar på vanliga frågor.

Jordbruksverkets hemsida om fågelinfluensa

Skydda din fåglar mot fågelinfluensa, Till dig som äger hobbyfåglar

Senast granskad 2020-11-13 av HJAOSK