Färre lekplatser = högre kvalitet

I Trollhättan finns många lekplatser – runt 80 stycken. Genom att ta bort några av de som är i sämre skick, i områden där det i övrigt finns ett stort lekutbud, kan vi få bättre lekplatser i hela kommunen.

Person
Landskapsingenjör Sebastian Runander 0520-49 53 50
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi vill ha bra lekplatser i hela Trollhättan

I Trollhättan ska det vara nära till bra lek. Vi har som målsättning att alla trollhättebor ska ha ungefär 300 meter till närmsta lekplats, det tycker vi är lagom.

Som det ser ut just nu har vi inte möjlighet att ge alla lekplatser den kärlek de behöver, eftersom vi har en gemensam pott med pengar för att förbättra och sköta om alla lekplatser i hela kommunen. Därför har vi beslutat att ta bort några lekplatser för att kunna få bättre lekplatser i hela Trollhättan. Det rör sig om nio lekplatser totalt och en tioende som delvis försvinner. När vi har tagit fram förslaget på vilka lekplatser som ska tas bort har vi tittat på det här:

 • Vilket skick lekplatsen är i
 • Lekplatsens läge
  • Om det upplevs tryggt
  • Om det finns andra lekplatser i närheten
 • Hur ofta lekplatsen används uppskattningsvis 

Innan vi tar bort några lekplatser vill vi veta hur barn och vuxna som använder lekplatserna tänker om det. För att ta reda på det har vi vänt oss till förskolor som ligger nära lekplatserna som är aktuella att tas bort. Den 18 maj besöker medarbetare från Gatu- och parkkontoret lekplatserna för att träffa och prata med barn och vuxna som besöker lekplatserna regelbundet.  

Nedan listar vi de lekplatser som är aktuella för att tas bort utifrån vilket område de finns i.

Läs mer om alla lekplatser som finns i Björndalen.

Lekplatser som planeras att tas bort

 • Regnstänket
 • Vårviksliden (rutschkanan blir kvar!)

Läs mer om alla lekplatser som finns i Hjulkvarn.

Lekplatser som planeras att tas bort

 • Lövdungen

Läs mer om alla lekplatser som finns i Sandhem.

Lekplatser som planeras att tas bort

 • Pilängen

Läs mer om alla lekplatser som finns i Skoftebyn.

Lekplatser som planeras att tas bort

 • Ryrbäcksparken

Läs mer om alla lekplatser som finns i Skogshöjden.

Lekplatser som planeras att tas bort

 • Kristallparken
 • Släntkrönet
 • Blockstensparken

Läs mer om alla lekplatser som finns i Strömslund.

Lekplatser som planeras att tas bort

 • Björkhagen
Bild på en karta med utplacerade symboler för lekplatser.

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2020-05-06 av Josefin Åkesson Bengtsson