Bild på två kvinnor och en man som skålar med vattenglas. Text Vattenskyddsteamet

Har du koll på ditt egna avlopp?

Rent dricksvatten och friska åar och vattendrag ska vi kunna ta för givet. För att göra det krävs det att vi har koll på avloppsvattnet. Kommunalt vatten och avlopp hanteras och kontrolleras av Trollhättan Energi. Har du eget avlopp ligger ansvaret hos dig. Vattenskyddsteamet på Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att kontrollera att alla enskilda avlopp i kommunen har tillräckligt bra rening.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Enskilda avlopp i Trollhättan

Vattenskyddsteamet på Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att säkerställa att alla enskilda avlopp som finns i Trollhättan renar avloppsvattnet tillräckligt bra. Om man planerar att installera en ny avloppsanläggning behöver man ansöka om tillstånd hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under våren tar Vattenskyddsteamet upp arbetet med att inventera enskilda avlopp i Trollhättan för att säkerställa rent dricksvatten och friska åar och bäckar. 

Viktig information till dig med eget avlopp

Inventering 2020 startar i området kring Åkerströmsån.

Du som är berörd får ett informationsbrev hemskickat till dig där vi berättar mer om hur inventeringen går till. I ett första steg så ber vi dig att svara på en enkät som skickas med i brevet. Utifrån dina svar avgör vi om vi behöver göra hembesök hos dig eller inte. Om du inte svarar på enkäten så kommer ett hembesök ske oavsett.

Om du har installerat en ny avloppsanläggning någon gång under de senaste 9 åren så är du inte berörd av inventeringen. Om ditt avlopp har inventerats under de senaste 15 åren är du heller inte berörd av inventeringsomgången 2020.

Du kanske tycker att ditt avlopp fungerar utmärkt, eftersom det går bra att spola och vattnet rinner bort. Reningen av avloppsvattnet kan ändå vara bristfällig och förorena både ditt och dina grannars dricksvatten samt närliggande åar och vattendrag. Som fastighetsägare med eget avlopp är det alltså du själv som ansvarar för att reningen av avloppsvattnet är tillräckligt bra. Inför att vi ska inventera de enskilda avloppen är det bra att du redan nu kollar upp om din avloppsanläggning har godtagbar rening eller inte.

Vi förstår om du inte har full koll på hur man gör för att kontrollera reningen av avloppsvattnet. Men det finns bra hjälp att få och checklistor som tydligt beskriver hur och vad som ska kontrolleras. Läs mer om egna avlopp och checklistor för att kontrollera anläggningen.

För avloppsanläggningar med godtagbar rening krävs inga åtgärder. Vi tar dock ut en taxa för vårt arbete med att ha utfört inventeringen.

Om din avloppsanläggning inte fungerar tillräckligt bra så måste den åtgärdas eller bytas ut inom två år. Kom ihåg att lämna in en ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om du vet med dig att ditt avlopp inte fungerar och har bristfällig rening kan du ansöka om ny avloppsanläggning redan nu! Då behöver du inte betala för att vi ska göra jobbet med att inventera ditt avlopp. Det är smart och billigt att vara ute i god tid!

Relaterad information

Mer om eget avlopp och vatten

Senast granskad 2020-03-05 av Yvonne Ström