Karta

Grönt ljus för busshållplatser på Torggatan

I fredags fick Trollhättans Stad beskedet att Länsstyrelsen ger dispens och därmed godkänner att träden längs Torggatan tas ned för att bygga nya busshållplatser. Genom detta beslut kan den nya busslösningen färdigställas som planerat i samband med ombyggnationen av hela Drottningtorget.

Person
Gatu-ParkchefElisabeth Linderoth 0520-49 78 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

En del i ombyggnationen av Drottningtorget var att alla busshållplatser skulle lämna torgytan för att lämna plats åt bland annatt grön- och umgängesytor, sittplatser och cykelbana. Ursprungsplanen var att samtliga hållplatser skulle ligga i nära anslutning till torget för att vägen mellan byten inte skulle bli allt för lång.

På grund av en överklagan avseende de fem träd som står i rad längs Torggatan i anslutning till Drottningtorget sköts byggnationen av de tre hållplatserna i detta läge upp.

I fredags kom beslutet om att Länsstyrelsen ger dispens och därmed godkänner att träden längs Torggatan tas ned så de nya hållplatserna kan byggas. Trollhättans Stad kompenserar att dessa fem träd tas bort genom att plantera 10 nya träd i samma område. Fem av dessa träd kommer, på krav av Länsstyrelsen, att planteras i en rad för att skapa en ny allé med fullt friska och nya träd.

De busshållplatserna som nu är godkända att byggas är de som står som läge X på bilden nedan. När hållplatserna på läge X byggs försvinner de tillfälliga hållplatserna i läge T som är placerade bakom Oden. 

Senast granskad: 2018-03-19 av: Fredrika Almqvist
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)