Barn som sitter på taket i Glass-Oscars lekplats

Glass-Oskars lekplats stängs för renovering

Glass-Oskars lekplats stängs av från och med 18 april för renovering. Arbetet väntas pågå till slutet av april.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Markbeläggningen i Glass-Oskars lekplats behöver justeras. Därav kommer lekplatsen stängas av tillfälligt för att arbetet ska bli så bra som möjligt. Från och med torsdag 18 april stängs lekplatsen och kommer vara öppen för lek i slutet av april igen. 

Senast granskad 2019-04-24 av Yvonne Ström