Färggrann tunnel och bättre belysning i Kronogården

Förskolebarn från Kronogården och Karlstorp har tillsammans satt sin prägel på Kronogårdsporten, färggranna handavtryck pryder nu betongen. Vid Lantmannaparken har man också röjt sly, anlagt ny asfalt på gång- och cykelvägen och förbättrat belysningen. Kronostigen har fått helt ny belysning.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Efter ett grundligt förarbete i projektet "Ett tryggt och jämställt Kronogården" har man nu börjat genomföra många av de insatser i utomhusmiljön på Kronogården som ska leda till ökad trivsel, trygghet och möjlighet till aktivitet. Dialog med de boende i området har varit en stor del i förarbetet, där de har fått lämna sina tankar och idéer på vad som skulle kunna öka tryggheten i utomhusmiljöerna i området. Det som har nämnts och som nu kommer bli genomfört är ny och förbättrad belysning i vissa områden, utsmyckning, upprustningsarbete av lekplats och en ny aktivitetsyta. 

Förskolebarn från Vällingklockan, Tistelstången, Stallet, Fölet och Äventyret har fått hjälpa till med att smycka ut Kronogården. Detta genom att göra handavtryck i klara akrylfärger på den ena betongväggen i Kronogårdsporten.

Längs gång- och cykelvägen från Hovslagargatan till Lantmannaparken har man röjt sly och anlagt ny asfalt. I Lantmannaparken har man förbättrat belysningen genom nya armaturer och längst Kronostigen är det helt ny belysning. 

I vår fortsätter arbetet i Lantmannaparken då man kommer rusta upp lekplatsen och utöka belysningen med spotlights och ytterliggare en lyktstolpe. Dessutom kommer en aktivitetsyta att anläggas i parken. 

Om projektet

Detta är en del i arbetet kring satsningen för att arbeta med trygga och jämställda miljöer i Trollhättan. En satsning som vi i början av året beviljades 1,5 miljoner kronor till av Boverket.

I projektet har man tidigare anordnat ett loppis och en matmarknad på Kronogårds Torg för att skapa engagemang och nå ut till de boende i området. Man har även skickat ut enkäter för att samla in synpunkter på hur man ser på tryggheten i Kronogården. I en omgång gick ett frågeformulär ut till alla hushåll i Kronogården och i början på september skickade man ut en mer omfattande enkät till ett urval av flickor och kvinnor mellan 16-72 år. 

Läs mer om projektet Trygga och jämställda miljöer i Kronogården här

För mer information om projektet, kontakta Jörgen Einarsson, projektledare, 0520-49 76 27. 

Senast granskad: 2016-01-07 | av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)