Förbud mot uttag av vatten ur små och medelstora vattendrag

Beslutet berör inte dem som har kommunalt anslutet vatten i Trollhättan.

Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av det torra och varma vädret.

Beslutet gäller inte för Göta Älv. Därför påverkar det inte dem som har kommunalt anslutet vatten i Trollhättan.

Mer information om länsstyrelsens beslut finns på deras hemsida:
Länsstyrelsen

Senast granskad 2018-07-11 av Yvonne Ström