Framtidsbild på hur det kan se ut med broar mellan öarna norr om Knorren.

Fågelinventering första steget mot gångbroar mellan öarna

Att bygga gångbroar mellan öarna norr om Knorren är ett stort projekt som har sitt ursprung i Trollhättans vision om att få en stad närmre älven. Ett första steg i processen är att inventera fågellivet på öarna för att säkerställa att de inte påverkas negativt av planerna.

Person
Gatu-ParkchefElisabeth Linderoth 0520-49 78 48
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Ett Trollhättan närmre älven

Trollhättans stad vill ha och satsar på ett Trollhättan närmre älven genom att utveckla och skapa förutsättningar för bland annat bostäder i de vattennära områdena. I samband med det har också idén om gångbroar mellan öarna norr om Knorren växt fram.

I dagsläget arbetar vi med en fördjupad översiktsplan för Nya Älvstaden, området som ligger utmed älven norr om järnvägsbron. Det finns också planer på att utveckla området norr om Knorren som delvis är beläget i älven, Ekholms stad. Projektet med gångbroar mellan öarna är en del av utvecklingen i dessa områden.

Ett första steg mot broar mellan öarna

Gångbroar mellan öarna skulle innebära att man kan ta sig längst älven ända från slussarna, genom centrum och ut till Överby köpcentrum till fots. Detta är något som man verkligen vill satsa på i Trollhättan och ett första steg för att förverkliga planen är titta närmare på befintlig flora och fauna i området.

– Den första aktiviteten som görs i detta projekt är att inventera häckfåglarna i området. Det finns en viss orolighet för djur och växtlighet i samband med detta och det måste vi ta hänsyn till, säger Elisabeth Linderoth, gatu- och parkchef.

Fågelspaning på öarna

Jonas Örnborg (Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB) har jobbat som biolog i snart 20 år och är den som utför inventeringen av häckfåglarna. Inventeringen är uppdelad på fem olika tillfällen för att få en så bred uppfattning som möjligt om vilka arter som rör sig i området. Under varje tillfälle är Jonas ute mellan 7-8 timmar och han brukar starta vid 04-snåret på morgonen. Han har en kajak för att ta sig fram emellan öarna. Vid varje ö lägger han till och går sedan runt och identifierar vilka arter som finns på respektive ö. Detta gör han bland annat genom att lyssna på fåglarnas läten.

– Det är tidvis svårt att se fåglarna så man måste identifiera dem på deras läten. Ibland kan det vara lite klurigt, men oftast går det bra, säger Jonas Örnborg.

Hittills har han inte hittat några direkt oväntade arter, utfallet är i stort sett vad man kan förvänta sig i ett område av denna karaktär. Gäss, bofink, sädesärla, drillsnäppa, rödstjärt, tornseglare, svarthätta, gransångare, härmsångare och en och annan bäver är några av de arter som Jonas hittills stött på.

– Någon gök har jag inte sett eller hört ännu, det förväntar jag mig att stöta på under något av de två inventeringstillfällen som är kvar, säger han.

När Jonas är klar med inventeringen väntar en sammanställning i form av en rapport som sedan kommer vara underlag för vidare beslutsfattande om broar mellan öarna kan bli verklighet.

Rapporten väntas vara klar i oktober. Nästa steg i projektet, beroende på utfallet av inventeringen, är att se över brosträckningarna och de faktiska förutsättningarna för att kunna bygga broarna.

– Teoretisk sett, om allt skulle flyta på och det ser bra ut gällande djur- och växtliv och det faktiskt går att bygga broarna, så skulle det vara möjligt att starta själva byggandet om kanske 4-5 år. Men det är många beslut som skall fattas innan dess och prioriteringar som måste göras, säger Elisabeth Linderoth.

För ytterligare information kontakta gatu- och parkchef Elisabeth Linderoth, 0520-49 78 48.

Senast granskad: 2015-05-21 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)