Många rosa blommor (Rosenskära) som sträcker sig mot en blå himmel.

En vänlig grönska

Trollhättans Stad satsar på en grönare miljö. Kolla filmen och se hur vi och de kommunala bolagen jobbar med ängar, invasiva främmande arter, bostadsgårdar med mer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad tycker det är viktigt att satsa på vår miljö, nu och för framtiden. Denna film är en redovisning av fem olika projekt som är delvis finansierade med det statliga bidraget LONA, Lokala naturvårdssatsningen. Filmen presenterar de olika projekten

  • Ängar i staden
  • Invasiva främmande arter
  • Bred samverkan för biologisk mångfald
  • Mer surr i rabatten
  • Inventering av klockgentiana.

På Youtube: Filmen om En vänlig grönska

Vi är stolta över vårt samarbete med Eidar, Kraftstaden fastigheter och Trollhättan Energi, samt samarbetet med Lilla Edet och Ale kommuner. Vi riktar ett stort tack till Jenny Nilsson och Mattias Poulsen som medverkar i filmen vid slåttern.

LONA logotype_mindre.jpg

Senast granskad 2021-08-27 av JEAWAD