Boverket bidrar till satsning i Trollhättan

– 1,5 miljoner kronor till trygga och jämställda miljöer

Person
Förvaltningschef, StadsbyggnadsförvaltningenJohan Bengtsson 0520-49 74 06
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Trollhättans Stad har idag fått stöd för en satsning på 1,5 miljoner kronor från Boverket för att arbeta med trygga och jämställda miljöer.

– Vi har ansökt om medel för att förstärka satsningar i framförallt Kronogården där vi vill ytterligare möjliggöra för flickor och pojkar mötas på ett tryggt sätt och på lika villkor, berättar Johan Bengtsson som är Stadsbyggnadschef i Trollhättans Stad.

Målsättningen ”ett tryggt Kronogården” kommer att genomföras i fyra steg:

  • Inventering. Ungdomar från Kronogården inventerar idéer och engagemang bland boende, skolbarn och föreningar. Avsikten med aktiviteten är att skapa delaktighet och öka samhörigheten.
  • Analys och planering. Idéerna bearbetas av berörda parter (gata/park, föreningar, skola) utifrån ett barnperspektiv. Dialogen genomförs med såväl boende som skolbarn. I arbetet bistår personal med kompetens i genusrelaterade frågeställningar.
  • Fysiska åtgärder. Idéer framtagna i dialog genomförs.
  • Uppföljning. Av process och åtgärder.

– Det är mycket viktigt att vi får igång en dialog så att vi kan genomföra saker tillsammans. Förutom Trollhättans Stad så kommer bostadsbolaget Eidar att ha en central roll i satsningen, konstaterar Johans Bengtsson.

För mer information kontakta Johan Bengtsson, Stadsbyggnadschef, 0520-49 74 06.

Fakta 

Boverket har fördelat totalt 19,5 miljoner kronor till 13 utvecklingsprojekt för trygga och jämställda miljöer i städer och tätorter. Nedanstående orter har fått stöd av varierande storlek: Västerås, Spånga, Haninge, Vara, Kristianstad, Eslöv, Kalmar, Sölvesborg, Malmö, Täby och Trollhättan.

Senast granskad: 2015-02-05 | av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)