Blå flagg vid Spikön – igen

Spiköns gästhamn får också under 2018 hissa Blå Flagg – och vi är den enda hamnen i Västra Götaland som får göra det.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse som drivs av Foundation for Environmental Education (FEE). Utmärkelsen måste sökas varje år och en jury beslutar vilka anläggningar som godkänns, kontrollbesök genomförs varje år på samtliga anläggningar.

En Blå Flagg hamn ska:

  • vara ren och välskött
  • informera om hänsyn i känsliga naturområden
  • ha brand- och livräddningsutrustning
  • ha återvinning av olika material samt mottagning av farligt avfall
  • minska sin miljöpåverkan och erbjuda miljöaktiviteter 
  • ta emot toalettavfall

Mer information om Blå Flagg-hamn:
Blå Flagg Spiköns gästhamn 2018

Båtgästerna får information om allemansrätten, tips på utflykter och olika arrangemang med miljötema. De får även information om hur de själva kan förbättra sin egen miljöprestanda och ta ansvar för miljön, genom att ta hänsyn till djur och natur, använda miljöanpassade produkter och att inte skräpa ner. Personalen utbildas bland annat i hur man tar hand om farligt avfall och vad Blå Flagg står för.

Blå Flagg kommer i år att hissas i 10 hamnar och på 5 stränder i Sverige.

Senast granskad 2018-06-13 av Yvonne Ström