"Tyck till om Kronogården", bild på Kronan i bakgrunden.

Arbetet för tryggare miljöer i Kronogården fortsätter

Ett förslag på förbättrad belysning på Kronostigen har tagits fram och kommer ställas ut. Tyck till om förslaget och diskutera kring hur man skapar trygga miljöer utomhus på Kronogården på Kronan den 19 september (också 22 och 23 september).

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Lördag 19 september kl 14.30-18.30 finns Trollhättans Stad i matsalen på Kronan för att ställa ut ett förslag till förbättring av belysningen kring Kronostigen. Samtidigt finns personal på plats för öppet samtal och en enkät om trygghet i området. Man kommer kunna markera på en karta var man tycker att det är tryggt/otryggt samt komma med förslag på förbättringar. 

Utöver lördag 19 september så kommer det att bli två ytterligare träffar på Kronan för att diskutera belysningsförslaget och övrig dialog kring trygghet. Tisdag 22 september kl. 14-17 och onsdag den 23 september kl. 15-19.

Det är fri entré, alla är välkomna och 19 september bjuds det på fika!

För mer information om utställning, kontakta projektassistenterna på 0733-488 640 eller 0733-488 633. 

Om projektet

Detta är en del i arbetet kring satsningen för att arbeta med trygga och jämställda miljöer i Trollhättan. En satsning som vi i början av året beviljades 1,5 miljoner kronor till av Boverket.

I projektet har man tidigare anordnat ett loppis och en matmarknad på Kronogårds Torg för att skapa engagemang och nå ut till de boende i området. Man har även skickat ut enkäter för att samla in synpunkter på hur man ser på tryggheten i Kronogården. I en omgång gick ett frågeformulär ut till alla hushåll i Kronogården och i början på september skickade man ut en mer omfattande enkät till ett urval av flickor och kvinnor mellan 16-72 år.

Läs mer om projektet Trygga och jämställda miljöer i Kronogården här

För mer information om projektet, kontakta Jörgen Einarsson, projektledare, 0520-49 76 27. 

Senast granskad: 2015-09-21 | av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)