Anläggningsarbeten Alingsåker

Alingsåker är beläget söder om stadsdelen Lextorp. Området är delvis redan detaljplanelagt och kan rymma 28 nya villatomter. Trollhättans Stad har beslutat om att bygga ut området under 2017.

Person
ProjektsamordnareMagnus Stjärnborg 0520-497956
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Trollhättans Stad kommer under 2017 utföra arbeten för det nya bostadsområdet Alingsåker etapp 1. Arbetenas ungefärliga utbredning framgår av karta nedan. Bostadsområdet inrymmer 28 småhustomter och dess utbredning är fastställt i detaljplan från 2009. För att ordna avrinning från området kommer befintliga diken vid motionsspåret i Lextorp att breddas. Temporärt kan spåret komma att stängas av i den västra slingan.

Förklaring till kartsymboler:

A     Arbetsområde för dikning inom spårområdet
B     Övrigt arbetsområdet för Alingsåker etapp 1

Kontaktperson för utbyggnad och anläggning är Magnus Stjärnborg, 0520-497956.

Senast granskad: 2018-03-09 av: Joakim de Blanche
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)