Altanbygge, grunden lagd.

Ändrade bygglovsregler för altanbygge

Den 1 juli ändrades bygglovsreglerna för altanbygge.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nya regler underlättar för villaägare att bygga altan utan bygglov, men det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om de nya reglerna som trädde i kraft 1 juli.
Altan – Boverket 

Senast granskad 2019-07-15 av Yvonne Ström