Flodkräfta.

Akut kräftpest i Öresjö

Öresjö har drabbats av akut kräftpest. Länsstyrelsen har därför beslutat om regler för att hindra ytterligare spridning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Beslutet om kräftpestförklaring omfattar Öresjö och de sjöar och vattendrag som ligger uppströms enligt karta i beslutet:

Länsstyrelsen beslut med karta

I samtliga dessa sjöar och vattendrag är det förbjudet att:

  • fånga kräftor
  • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
  • använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.

Därutöver får fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som använts i det pestsmittförklarade vattenområdet inte transporteras till någon annan sjö eller vattendrag inom området eller föras ut ur området utan att först ha desinficerats.

Länsstyrelsen uppmanar alla att följa reglerna för att hindra ytterligare spridning av kräftpesten. För ytterligare information se:

Länsstyrelsens hemsida om kräftpestutbrottet i Öresjö

Senast granskad 2021-09-17 av JEAWAD