Händer som försiktigt håller ett hus, en gräsmatta och vindkraftverk

Nyhetsarkiv, bygga bo och miljö

Läs reportage, nyheter och ta del av information som handlar om bygga, bo och miljö inom Trollhättans Stads verksamheter.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss
 • 16 januari 2019;
  Nu finns en nytt flygfoto över Trollhättan tillgänglig i kartan på kommunens hemsida. Flygfotot är taget i mitten av april 2018. Nytt flygfoto över Trollhättan
 • 7 januari 2019;
  Ett träd i allén längs Kungsgatan är i mycket dåligt skick och kommer tas ned omgående. Nedtagning av träd i allén
 • 12 december 2018;
  Från och med 1 januari 2019 gäller ny taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen. Alla verksamheter som är berörda kommer att få information från miljökontoret. Ny taxa för tillsyn och prövning inom miljö- och livsmedelsområdet
 • 3 december 2018;
  Kostnadsfri föreläsning om solceller. Producera din egen solel
 • 24 oktober 2018;
  Det är inte bara gator, parker och hus som behöver rustas upp då och då. Den här gången var det dags för sex lindar att få sina växtbäddar renoverade. Växtbäddsrenovering
 • 10 oktober 2018;
  Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium 13 november och studiebesök på företag med tryckluft i Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan 13–15 november. Använder du tryckluft i ditt företag?
 • 2 oktober 2018;
  Förra veckan stod det plötsligt en stor björn i Älvdalsrondellen. Att det just blev en björn är en trollhättebos förtjänst. Björnen på plats i Älvdalsrondellen
 • Karta över området för kvarteret Galaxen i stadsdelen Björndalen
  1 oktober 2018;
  Inför den fortsatta planeringen av kvarteret Galaxen ska en undervattensslänt i Göta Älv undersökas. Jordprover utförs från en borrvagn som står på en flotte. Arbetet utförs under perioden vecka 40-41 2018. Markundersökningar i Göta Älv, Kv. Galaxen
 • Karta över Lärketorpet med planområde markerat med streckade linjer
  1 oktober 2018;
  Med anledning av planering för nytt bostadsområde kommer markundersökningar att genomföras i Lärketorpet under vecka 43, den 22-26 oktober 2018. Markundersökningar i Lärketorpet
 • 19 september 2018;
  Nu är det möjligt för både fastighetsägare och historienörd att genom vår kartportal se vilka miljöer och byggnader som är särskilt värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Det vi i vardagligt tal kallar för K-märkning. Kulturhistoriska värden på kartan
 • 5 september 2018;
  Trollhättans Stad har införskaffat sju nya elbilar. Fem av dem kommer att användas inom hemvården i Sjuntorp och Upphärad. – Vi har som mål att minska vårt fossilberoende, och den här satsningen kommer att bidra till det, Renare luft i Sjuntorp och Upphärad
 • 11 juli 2018;
  Beslutet berör inte dem som har kommunalt anslutet vatten i Trollhättan. Förbud mot uttag av vatten ur små och medelstora vattendrag
 • 13 juni 2018;
  Spiköns gästhamn får också under 2018 hissa Blå Flagg – och vi är den enda hamnen i Västra Götaland som får göra det. Blå flagg vid Spikön – igen
 • 28 september 2017;
  Välkommen på speeddate med våra coacher på Butler's i Trollhättan den 11 oktober kl. 19:00! Företagskväll
 • 1 mars 2017;
  – bedömningsgrupp rekommenderar exploatör på Hälltorps Gård Tävla om byggrätt på Hälltorps gård
 • Bild på Parkprogrammets första sida
  16 februari 2017;
  Stadsbyggnadsförvaltningen har enligt beskrivningen från kommunens översiktsplan, tagit fram ett förslag till ett nytt parkprogram för Trollhättans Stad. Förslaget har antagits av kommunfullmäktige. Parkprogram
 • 16 december 2016;
  Var med och påverka hur lekplatser runt om i staden skall förändras vid upprustning. På Dialogportalen kan du prioritera ibland lekredskap och beskriva vad du tycker är viktigt när vi gör om lekplatser. Tyck till om våra lekplatser på Dialogportalen!
 • 9 december 2016;
  Slussarna ska byggas om för att kunna säkra en framtida sjöfart. Inbjudan till informationsmöte om ny slussled i Trollhättan
 • 29 september 2016;
  Återvinningsstationen vid Överby Köpcentrum i Trollhättan flyttas den 30 september inom området till en ny placering vid ICA i riktning mot kolonilotterna i samarbete med markägaren. Under flyttningsarbetet kommer man inte kunna lämna förpackningar Återvinningsstation flyttas vid köpcentrum
 • Illustration av lekande barn
  7 september 2016;
  Samhällsbyggnadsförvaltningen har, enligt politikens önskemål, tagit fram ett förslag till lekplatsprogram för Trollhättans Stad. Lekplatsprogram
 • Ett stort grönt träd inramat av bladverk från ett annat grönt träd
  12 maj 2016;
  Trädplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen enligt den beskrivning som finns i stadens översiktsplan. Planen beskriver trädens värde för staden. Trädplan
 • 14 januari 2016;
  Trollhättan Stad är för första gången med i Världsnaturfondens (WWF) ”Earth Hour City Challange” där vi rapporterat in Trollhättans klimatpåverkan och vad staden gör för åtgärder för att minska den. Trollhättan inspirerar med hållbara transporter
 • 13 januari 2016;
  Den västliga knotterlaven är sällsynt och starkt hotad. Vid inventeringen i Älvrummets naturreservat visade det sig att den minskat på några platser och ökat på någon. Osäkert läge för sällsynt lav
 • 17 december 2015;
  Att bygga gångbroar mellan öarna norr om Knorren är ett stort projekt som har sitt ursprung i Trollhättans vision om att få en stad närmre älven. Som ett första steg för att utreda om det är möjligt att bygga broarna har man inventerat och kollat Rapport om fågel- och vattenliv på öarna i älven
 • 30 november 2015;
  Drömmer du om att bygga hus? Då kan du börja ditt sökande efter tomt på dessa sidor. Alla våra kommunala villatomter säljs via tomtkön. Visning av lediga tomter
 • 28 september 2015;
  Det blev visserligen ingen final för Trollhättan i tävlingen om Sveriges godaste kranvatten. Men juryn gav ändå Trollhättans vatten högt betyg. Bra betyg åt Trollhättans kranvatten
 • 9 september 2015;
  – många nyttiga tips och idéer i förändringsarbetet Trollhättans centrum analyserat
 • 5 januari 2015;
  Från och med januari 2015 är det nu Trollhättan Energi som har hedersuppdraget att ta hand om ditt skräp. Renhållningen är nu en del av Trollhättan Energi
Senast granskad: 2018-12-03 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)