Dicksonplatsen

Dicksonplatsen är en liten men viktig park för närområdet, eftersom det i övrigt enbart finns små friytor i ytterkanten av stadsdelen.

Person
ParkansvarigMikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

En friliggande klipphäll delar effektivt upp parken i två delar. Berghällen omges av buskar och man upplever parken mindre än vad den egentligen är. Den södra delen kan man nå via gångar och det finns såväl buskar som perenner och en sittplats.

Den norra delen av parken domineras av en öppen gräsyta med ett flertal tallar och en liten sandlåda.

Senast granskad: 2016-11-29 | av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)