Fotografiet är en bild på ett vitt lusthus. Lusthuset har inga väggar och taket är i brunt tegel. Inne i huset finns två parkbänkar. I förgrunden syns en grusgång och en gräsmatta. I bakgrunden syns stora gröna träd.

Hjulkvarnelund

En underbar ekhage. Det är resterna av den ekskog som en gång i tiden täckte hela staden. Idag är det ett vackert rekreationsområde med plats för lek och idrott.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Entrén till Folkets Park i Trollhättan med planteringar i förgrunden

Stadsparken växer fram - åtgärder i Lunnen

I januari 2021 startade arbetet med Trollhättans nya stadspark. Området som berörs är Folkets Park och Lunnen, grönområdet intill Folkets Park. Arbetet med Folkets Park blev klart 2021 och under 2022 startar etapp 2 med fokus på Lunnen och att

Senast granskad 2022-08-26 av JOSÅKEBEN