Fotografiet är en bild på ett vitt lusthus. Lusthuset har inga väggar och taket är i brunt tegel. Inne i huset finns två parkbänkar. I förgrunden syns en grusgång och en gräsmatta. I bakgrunden syns stora gröna träd.

Hjulkvarnelund

En underbar ekhage. Det är resterna av den ekskog som en gång i tiden täckte hela staden. Idag är det ett vackert rekreationsområde med plats för lek och idrott.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Senast granskad 2020-08-10 av Clara B