Bilden föreställer en park. I bakgrunden finns bänkar som står i en halvcirkel. Över bänkarna finns ett tak byggt i trä. I förgrunden är en grusgång belägen. På båda sidor grusgången finns det gräsmattor. Till vänster i bild står ett stort ståtligt träd.

Hjulkvarnelund

En underbar ekhage. Det är resterna av den ekskog som en gång i tiden täckte hela staden. Idag är det ett vackert rekreationsområde med plats för lek och idrott.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Senast granskad 2020-06-17 av Clara Bengtsson