Fotografiet är en bild på ett vitt lusthus. Lusthuset har inga väggar och taket är i brunt tegel. Inne i huset finns två parkbänkar. I förgrunden syns en grusgång och en gräsmatta. I bakgrunden syns stora gröna träd.

Hjulkvarnelund

En underbar ekhage. Det är resterna av den ekskog som en gång i tiden täckte hela staden. Idag är det ett vackert rekreationsområde med plats för lek och idrott.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Entré till Folkets Park

Trollhättans stadspark växer fram

I januari 2021 påbörjas arbetet med Trollhättans nya stadspark. Området som berörs är Folkets Park och Lunnen, grönområdet intill Folkets Park, och den nya stadsparken väntas stå klar under 2023.

Senast granskad 2021-02-01 av Josefin Åkesson Bengtsson