Betesdjur i Kalltorps ekhage.

Naturvårdsplan

Naturvårdsplanen beskriver större värdefulla naturområden i kommunen.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Planen redovisar större områden av betydelse för biologisk mångfald. Den är ett viktigt underlag i  planering och beslut som berör användningen av mark och vatten. Den är också en förutsättning för att kunna planera och prioritera naturvårdsinsatser.

Vi har även gjort en landskapsekologisk analys. Tanken är att försöka stärka sambanden mellan områden på landskapsnivå för att utveckla och förstärka en grön infrastruktur.

Naturvårdsplanen

Karta över områden med höga naturvärden

Landskapsekologisk analys av Trollhättans kommun

Karta över områden med landskapsvärde

Du kan även se områdena i naturvårdsplanen i vår informationskarta. Där har du möjlighet att zooma i kartan.

Informationskartan
 

LONA-logotype. Länsstyrelsen medfinansierar lokalt naturvårdsprojekt.Arbetet med att uppdatera naturvårdsplanen är medfinansierat av Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.
 

Du kan hjälpa till!

Om du känner till värdefulla naturområden som inte finns med i naturvårdsplanen får du gärna tipsa oss. Vi tar gärna emot information för att kunna bevara naturen i Trollhättan.

Senast granskad 2019-07-10 av Jeanette Wadman