Ryrbäckens naturreservat, stig.

Naturvård

Trollhättans Stad arbetar för att bevara och utveckla de naturvärden som finns i kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi vill att det ska finnas en omväxlande och rik naturmiljö för trollhätteborna. Vi ska också bidra till att nå de nationella miljömålen.

På olika sätt försöker vi bevara, restaurera och utveckla värdefull natur. En viktig del i arbetet är också att informera och göra naturområdena tillgängliga för besökare. Vi har bland annat bildat tre naturreservat för att skydda tätortsnära naturområden. De är Slättbergen, Älvrummet och Ryrbäcken. Utöver dessa sköter vi även Åkerströms naturreservat.

Naturvårdsplan

I vår naturvårdsplan beskriver vi större värdefulla naturområden i kommunen. Den är viktig för att kunna planera naturvårdsinsatser och för frågor och beslut om användningen av marken.

Naturvårdsplan

Senast granskad 2020-05-14 av JEAWAD