Ryrbäckens naturreservat, stig.

Naturvård

Trollhättans Stad arbetar för att bevara och utveckla de naturvärden som finns i kommunen.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Vi vill att det ska finnas en omväxlande och rik naturmiljö för kommunens invånare. Vi ska också bidra till att nå de nationella miljömålen.

På olika sätt försöker vi bevara, restaurera och utveckla värdefull natur. En viktig del i arbetet är också att informera och göra naturområdena tillgängliga för besökare. Vi har bland annat bildat tre naturreservat för att skydda tätortsnära naturområden. De är Slättbergen, Älvrummet och Ryrbäcken. Utöver dessa sköter vi även Åkerströms naturreservat.

Naturvårdsplan

I vår naturvårdsplan beskrivs de mest värdefulla naturområdena i kommunen. Planen försöker också koppla samman vårt arbete med de gröna nationella miljömålen.

Naturvårdsplan

Senast granskad 2017-08-29 av Jeanette Wadman