Fem stycken sammanfogade bilder över stadens olika lekplatser.

Dialogportalen

Var med och påverka hur lekplatser runt om i staden skall förändras vid upprustning. På Dialogportalen kan du prioritera ibland lekredskap och beskriva vad du tycker är viktigt när vi gör om lekplatser.

Person
Landskapsingenjör Sebastian Runander 0520-49 53 50
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har som mål att rusta upp två kommunala lekplatser om året. I samband med att vi gör det vill vi gärna veta vad ni som använder lekplatserna tycker är viktigt. Därför har vi nu tagit fram ett nytt sätt att få vara med och påverka lekplatsernas framtid. Tyck till med hjälp av Dialogportalen!

I Dialogportalen hittar du de lekplatser som är aktuella för upprustning under det kommande året. Metoden som Dialogportalen bygger på kallas för medborgarbudget. Vi tycker att detta är ett bra sätt att använda vid invånardialog för att det ger en förståelse för vad alla lekredskap kostar och att man måste prioritera mellan dessa för att budgeten inte ska överskridas. När du går in på sidan för en utav lekplatserna så kommer du att få upp en karta och en lista med olika lekredskap. Genom att dra in och placera lekredskap på kartan kan du prioritera vilka lekredskap du helst vill ha på lekplatsen. Varje lekredskaps kostnad dras bort ifrån lekplatsens totala budget. Så du får prioritera både med ytan och budgeten.

 

Gå till Dialogportalen för att vara med och tycka till om lekplatser som ska rustas upp! 

Senast granskad 2018-11-08 av fredrika.almqvist@trollhattan.se