Gungställning och sandlåda med grävmaskin

Lekplats Kristallparken

Lekplats Kristallparken ligger i ett trafikskyddat läge utmed en gångstig. Lekplatsen gränsar till både hyreshus och skogsparti.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 2 platser, varav 1 för små barn
  • 1 gungdjur
  • Grävskopa
  • 1 bänkbord

Målgrupp

  •  0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: En grusgång går förbi lekplatsen
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh