Lite grå-rosa lekplats med slott

Lekplats Pilängen

Lekplats Pilängen ligger i ett villaområde. Vid lekplatsen finns en gräskullar.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Lekställning sandskepp
  • 1 gungdjur

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Lekplatsen ligger i direkt anslutning till en hård grusgång
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Nej 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh