Lite grå-rosa lekplats med slott

Lekplats Pilängen

Lekplats Pilängen ligger i ett villaområde. Vid lekplatsen finns en gräskullar.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Lekställning sandskepp
  • 1 gungdjur

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Lekplatsen ligger i direkt anslutning till en hård grusgång
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Nej 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh