Hjulkvarnelunds lekplats med alla lekredskap: gungor, gungdjur, lekställning på ett sandtäcke.

Lekplats Hjulkvarnelund

Lekplats Hjulkvarnelund ligger placerad mitt i den omtyckta Hjulkvarnelundsparken mitt emellan tågbron och campingplatsen. Platsen är öppen och solig och i närheten finns en scen och parkbänkar samt minigolfbana.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungställning med 4 platser varav 2 för små barn
 • Lekställning med rutsch, klätternät och sandskopa
 • Sand/vattenlek
 • 3 gungdjur
 • 1 parksoffa samt ytterligare 4 i nära anslutning
 • 2 papperskorgar

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Grusade gångar fram till lekplatsen som omges av sargkant, vilket försvårar framkomligheten
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh