Hjulkvarnelunds lekplats med alla lekredskap: gungor, gungdjur, lekställning på ett sandtäcke.

Lekplats Hjulkvarnelund

Lekplats Hjulkvarnelund ligger placerad mitt i den omtyckta Hjulkvarnelundsparken mitt emellan tågbron och campingplatsen. Platsen är öppen och solig och i närheten finns en scen och parkbänkar samt minigolfbana.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungställning med 4 platser varav 2 för små barn
 • Lekställning med rutsch, klätternät och sandskopa
 • Sand/vattenlek
 • 3 gungdjur
 • 1 parksoffa samt ytterligare 4 i nära anslutning
 • 2 papperskorgar

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Grusade gångar fram till lekplatsen som omges av sargkant, vilket försvårar framkomligheten
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh