Fotografiet är en närbild av ett gungdjur formad som en motorcykel. Längst fram på motorcykeln sitter en gul skylt med siffran 5 på. Motorcykeln är röd. I bakgrunden ser man konturerna av två andra gungdjur. Marken är sand.

Lekplatsen i Hjulkvarnelund

Lekplatsen i Hjulkvarnelund ligger placerad mitt i den omtyckta Hjulkvarnelundsparken mitt emellan tågbron och campingplatsen. Platsen är öppen och solig och i närheten finns en scen och parkbänkar samt minigolfbana.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med fyra platser varav två för små barn
 • Lekställning med rutschkana, klätternät och sandskopa
 • Sand/vattenlek
 • Bakbord
 • Tre gungdjur

Övrig utrustning 

 • En parkbänk samt ytterligare fyra i nära anslutning
 • Två papperskorgar

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Grusade gångar fram till lekplatsen som omges av sargkant, vilket försvårar framkomligheten
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Hjulkvarnelund - Kartportalen

Bilden är ett översikts fotografi över Hjulkvarnelunds lekplats. Från vänster i bild syns en anordning för vattenlek, ett bakbord, en röd gungställning, en klätterställning med rutschkana och tre gungdjur. I bakgrunden är det en grusad gång och massa olika former av buskar och träd.
Bilden är ett fotografi över en röd gungställning med fyra gungor. Marken under gungorna är sand och runt om gungställningen är det gräsmatta. I bakgrunden syns flera olika buskar och träd.

Lekplatser i Hjulkvarn

Hjulkvarn, går också under namnet Egnahem, är beläget nordost om centrum och är en av stadens äldsta arbetarstadsdelar. Området har en intressant stadsplan från 1930-talet med oregelbundna kvarter. I Hjulkvarn finns fyra kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS