Koja med tak

Lekplats Kungstorget

Lekplats Kungstorget ligger i Centrala Staden omgiven av lägenhetshus och villor. Runt lekplatsen finns ett stort grönområde och det finns även en grusyta med bollek. Träden runt om lekplatsen ger halvskugga.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Litet lekhus
  • Gungdjur
  • 4 parksoffor
  • 1 papperskorg
  • Bollkorg

Målgrupp

  • 0-3 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Genom parken går en hård grusgång. 
  • Underlag: Sand/grus
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh