Koja med tak

Lekplats Kungstorget

Lekplats Kungstorget ligger i Centrala Staden omgiven av lägenhetshus och villor. Runt lekplatsen finns ett stort grönområde och det finns även en grusyta med bollek. Träden runt om lekplatsen ger halvskugga.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Litet lekhus
  • Gungdjur
  • 4 parksoffor
  • 1 papperskorg
  • Bollkorg

Målgrupp

  • 0-3 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Genom parken går en hård grusgång. 
  • Underlag: Sand/grus
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh