Barn som sitter på taket i Glass-Oscars lekplats

Glass Oskars lekplats, Kungsgatan

Glass Oskars lekplats ligger mitt i centrala staden precis utanför affärshuset Oden. Det är till ytan stadens minsta lekplats men en av de som används flitigast. Lekplatsen är en perfekt som en paus- och mötesplats mitt i centrum. Lekplatsen rustades upp och nyinvigdes under 2016.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Den upprustade lekplatsen på Kungsgatan har fått en tydlig lokal koppling tack vare den nya glasskiosken som går i samma anda som Glass-Oskars gamla kiosker. Glass-Oskar var mannen som låg bakom Trollhätteglass. 

Lekutrustning

 • Rutschkana
 • Lekhus, glasskiosk
 • 2 studsmattor
 • 2 lekkullar
 • Hopphage
 • 2 parksoffor

Målgrupp

 • 0-6 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Ligger öppet med stenplattor runt om hela lekplatsen
 • Underlag: Gummi
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-11 av Josefin Åkesson Bengtsson