Rutschkana i skogsdunge

Lekplats Vårviksliden

Lekplats Vårviksliden ligger fint i kuperad terräng. Nedanför lekplatsen ligger en bollplan i grus med två målställningar med nät. Intill bollplanen ligger Björndalens skola och dagis där lekutrustning finns.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 4 platser varav 2 för små barn
  • Lekställning med rutsch
  • 1 gungdjur
  • Rutschbana

Målgrupp

  • 0-12 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Kuperad terräng i kombination med att stigen till lekplatsen är stenig med mycket rötter gör platsen svårtillgänglig
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Nej 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh