Rutschkana i skogsdunge

Lekplats Vårviksliden

Lekplats Vårviksliden ligger fint i kuperad terräng. Nedanför lekplatsen ligger en bollplan i grus med två målställningar med nät. Intill bollplanen ligger Björndalens skola och dagis där lekutrustning finns.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 4 platser varav 2 för små barn
  • Lekställning med rutsch
  • 1 gungdjur
  • Rutschbana

Målgrupp

  • 0-12 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Kuperad terräng i kombination med att stigen till lekplatsen är stenig med mycket rötter gör platsen svårtillgänglig
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Nej 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh