Bild på invasiv främmande växt, text "Inventering invasiva främmande arter. Hjälp oss att rapportera"

Hjälp oss att inventera invasiva främmande arter!

Med hjälp av statliga bidrag satsar vi på att inventera invasiva främmande arter. Det är arter som påverkar den biologiska mångfalden och orsakar kostnader för privatpersoner och samhälle. Du kan hjälpa oss!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Inventering och handlingsplan

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Det är arter som med hjälp av oss människor har hamnat på fel plats och som inte passar in i sina nya ekosystem. De tränger ut våra inhemska arter och breder snabbt ut sig över stora områden.

Att genomföra en kommunövergripande inventering ger oss en överblick av hur spridningen ser ut i Trollhättan. När vi har nulägesbilden klar för oss kan vi ta fram en plan för hur spridningen av arterna som finns kan begränsas.

Vi vill ha din hjälp

För att inventeringen ska bli så omfattande som möjligt vill vi ha hjälp från trollhättebor. Hjälp oss genom att rapportera dina fynd av invasiva främmande arter i Trollhättan. Inrapporteringen gäller såväl privat som kommunal mark.  

Rapportera på invasivaarter.nu

Har du frågor om invasiva främmande arter?

Ta kontakt med Kontaktcenter.

E-post: trollhattans.stad@trollhattan.se
Telefon: 0520-49 50 00

Läs mer om invasiva främmande arter

Naturvårdsverket

Trollhättans Stad om invasiva främmande arter

Relaterad information

LONA-logotype. Länsstyrelsen medfinansierar lokalt naturvårdsprojekt.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Senast granskad 2021-09-29 av Jeanette Wadman