Sylte

Nära korsningen mellan Myggstigen och Sörängsstigen intill kvarteret Biet hittar du sylteområdets hundrastgård.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Karta hundrastgård Sylte

Senast granskad 2014-10-10 av Katarina Loodh