Medborgardialog hösten 2020

Mellan den 18 november och den 20 december genomförs en medborgardialog i form av en kartbaserad enkät. Här ges du möjlighet att framföra dina synpunkter på området.

Person
Planarkitekt Andreas Oskarsson
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pendlingen till och från Trollhättan fortsätter att öka, efterfrågan på bostäder och arbetsplatser i kollektivtrafiknära läge ökar och ambitioner om trygga, hållbara och attraktiva livsmiljöer ska vägleda samhällsutvecklingen i Trollhättan.

För att ta tillvara på detta på bästa sätt har det påbörjats ett arbete med att ta fram en vision för utvecklingen av resecentrum. En vision som ska skapa en målinriktad utveckling av resecentrum och dess närområde. 

Som en del i arbetet med att ta fram visionen genomförs en medborgardialog för att samla in erfarenheter och synpunkter om hur resecentrum och dess närområdet används och kan utvecklas. 

Senast granskad 2020-11-18 av Andreas Oskarsson