Medborgardialog hösten 2020

Mellan den 18 november och den 20 december genomfördes en medborgardialog i form av en kartbaserad enkät. Här gavs allmänheten möjlighet att berätta om sina erfarenheter och framföra sina synpunkter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Pendlingen till och från Trollhättan fortsätter att öka, efterfrågan på bostäder och arbetsplatser i kollektivtrafiknära läge ökar och ambitioner om trygga, hållbara och attraktiva livsmiljöer ska vägleda samhällsutvecklingen i Trollhättan.

För att ta tillvara på detta på bästa sätt har det påbörjats ett arbete med att ta fram en vision för utvecklingen av resecentrum. En vision som ska skapa en målinriktad utveckling av resecentrum och dess närområde. 

Som en del i arbetet med att ta fram visionen genomfördes en medborgardialog för att samla in erfarenheter och synpunkter om hur resecentrum och dess närområdet används och kan utvecklas. Medborgardialogen skedde i form av en digital kartbaserad enkät där det var möjligt att markera platser och sträckor i en karta och kommentera vad som är positivt eller negativt med området. Enkäten var öppen mellan 18 november och 20 december.

Senast granskad 2020-12-21 av Andreas Oskarsson