Utveckling av resecentrum

Här kan du läsa mer om pågående arbete att ta fram en vision för utvecklingen av resecentrum och dess omgivning. För tillfället pågår omfattande dialoger samt kunskaps- och informationsinsamling.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

In- och utpendling till och från Trollhättan fortsätter att öka. Ett visionsarbete som berör området kring Trollhättans resecentrum har efterfrågats från politiken. Fler bostäder och arbetsplatser i kollektivtrafiknära läge ska eftersträvas. VIsionsarbetet har föreslagits ske i form av ett planprogram, där ramar fram framtida markanvändning sätts. 

Planprogrammet ska förankra en vision om att skapa en trygg, attraktiv och hållbar del av staden med fokus på resecentrums funktion samt utveckling av bostäder och verksamheter i mycket gott kollektivtrafikläge.

Målet med planprogrammet är att skapa en samlad bild för utvecklingen av resecentrum och därigenom underlätta för kommande planering och exploatering. Under arbetet med programmet sker ett aktivt arbete med kommunikation och dialog. Dialoger kommer att föras med medborgare, verksamhetsutövare, myndigheter och sakkunniga.

Medborgardialog hösten 2020

Mellan den 18 november och den 20 december genomfördes en medborgardialog i form av en kartbaserad enkät. Här gavs allmänheten möjlighet att berätta om sina erfarenheter och framföra sina synpunkter.

Relaterad information

Planprogramområdet.png

Senast granskad 2020-11-18 av Clara Bengtsson