Grävmaskin som arbetare med underlag i industriområde

Vi gör rent - sanerar för allas välmående

Först gör vi rent - en förutsättning för att människor, djur och natur ska må bra.

Person
StadsdelsutredareMalin Nyberg 0520-497457
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Varför behöver vi sanera? 

Under hela 1900-talet har Källstorps industriområde använts av tung industri. Omfattande utfyllnader av fasta biprodukter har skett längs med och i Göta älv främst i syfte för att utöka markytan och få tillgång till mer mark att bedriva verksamhet på. När man gjorde detta mellan 1900 och 1990 så använde man sig till stor del av slaggprodukter från industrin utan att ta hänsyn till vad utfyllnaden bestod av. En utfyllnad som alltså på senare tid uppdagats är kontaminerad. Det aktuella industriområdet har utretts och undersökts sedan 2002. Tidigare markundersökningar har påvisat höga halter av tungmetaller, PAH (kolväten) och olja.  

Metallerna sprids i liten omfattning med vatten, men strandkanterna eroderar och stabiliteten är så dålig att stora mängder kan rasa eller skreda ut i älven om inga åtgärder vidtas. I älvkanten finns även en lokal oljeskada som också kan spridas om älvkanterna ger med sig. Förekommande föroreningar inom området är ställvis blottlagda markytan och innebär oacceptabla hälsorisker och miljörisker på platsen.

Kort om saneringen

  • Saneringen av det gamla industriområdet Källstorp är en förutsättning för att kunna tillgängliggöra området. Området är prioriterat av Länsstyrelsen som högsta riskklass.
  • När vi sanerar säkerställer vi att området blir en säker och bra miljö för människor, djur och natur. 
  • I samband med saneringen stabiliserar vi och tillgängliggör strandkanten i området. 
  • Trollhättans Stad har fått 52 miljoner kronor i bidrag till saneringen av området. Resterande saneringskostnader kommer finansieras genom försäljning av kommande byggrätter i området. 
  • Ca 170 000 ton forerande massor planeras att schaktas ur och sorteras. 
  • Saneringen kommer påbörjas hösten 2019 och förväntas vara klar under 2021. 
Senast granskad 2019-08-08 av Josefin Åkesson Bengtsson