Bild: Häradsekonomiska kartan, från 1890-1897. Bild: Häradsekonomiska kartan, från 1890-1897.

Vårvik - historien bakom namnet

För att skapa en ny identitet kring den nya vattennära och gröna stadsdelen, och knyta an till områdets historia, blir namnet på Trollhättans nya stadsdel - Vårvik.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vid området där den nya stadsdelen skall byggas finns det två gamla gårdar beskrivna i historieböckerna. Den ena är Knorren och den andra Vårvik. Båda dessa namn ska det värnas om enligt God ortnamnssed. Gården som fanns på Knorren är dessvärre borta sedan länge. Namnet Knorren ska bevaras och användas i den nya stadsdelen. Grönområden, kvartersnamn och gatunamn kommer att innehålla Knorren på ett bra sätt.

Den andra gården Vårvik finns kvar än idag och Vårvik har en lång och intressant historia och en hel del myter och sägner kring vad som hänt här. Det hela började på 1360-talet då Göta Älv utgjorde riksgräns mellan Norge och Sverige och det var oroliga tider i landet. Konung Håkon Eriksson beslutade att en befästning var nödvändig för att skydda överfarten över älven vid Naglumssund i Trollhättan. Denna försvarsanläggning, Ekholms slott, byggdes på en av älvens öar och slottet behövde livsmedel och riddjur vilket gjorde att det växte fram två områden på vardera sida om älven, Stallbacka där hästarna fanns, och Ladugårdsbyn där korna fanns. Slottet raserades men de båda områdena bestod.

Ladugårdsbyn delades under 1700 talet upp i mindre delar och då fick området vi idag kallar Vårvik namnet Pinnekroken. Under 1800-talet bytte gården ägare vid flertalet tillfällen. 1886 köpte änkefrun Eva Annell gården. Eva var syster till en av delägarna av Nydqvist & Holm, Antenor Nydqvist. det sägs att Eva inte gillade namnet Pinnekroken, utan hon beslöt att döpa om gården till något mer passande nämligen Vårvik. Sedan dess har namnet Vårvik levt kvar och nu när byggnads - och trafiknämnden beslutat att den nya Stadsdelen skall heta Vårvik så tas änkefruns ny namn med in i framtiden. 

Grön bakgrund med texten en ny del av din stad

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2019-08-30 av Josefin Åkesson Bengtsson