Flicka som ligger på blå matta och har riktat hus och sol med gatukritor.

Delaktighet när Vårvik växer fram

Vi vill att du ska känna att du är med på resan när vi utvecklar en ny del av din stad. Under hösten kommer vi jobba med dialog och delaktighet i olika referensgrupper.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Under hösten kommer vi involvera och engagera referensgrupper i planarbetet kopplat till Vårvik för att få viktig input. Vi vill veta hur olika målgrupper ser på den nya delen av Trollhättan och vilka värden och funktioner som är viktiga när Vårvik växer fram. I dagsläget har vi inplanerade träffar med byggherrar, barn i olika åldrar (från lågstadiet till gymnasiet) och äldre. 

I november siktar vi på att ha ett öppet informationsmöte om hela projektet där planerna presenteras mer ingående.

Grön bakgrund med texten en ny del av din stad

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2019-08-30 av Josefin Åkesson Bengtsson