Entré till Folkets Park

Trollhättans stadspark växer fram

I januari 2021 påbörjas arbetet med Trollhättans nya stadspark. Området som berörs är Folkets Park och Lunnen, grönområdet intill Folkets Park, och den nya stadsparken väntas stå klar under 2023.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Om projektet

Målbild

Folkets Park och Lunnen växer ihop för att skapa en tillgänglig, grön och trivsam mötesplats som kan nyttjas av alla. Det här blir Trollhättans nya stadspark som också kan nyttjas som evenemangsplats.  

Det här ska göras i Etapp 1, Folkets Park

  • Sanering av förorenade ytor i Folkets Park.
  • Ombyggnation av Folkets Park
    • asfalt tas bort till fördel för fler grönområden.
    • naturlek byggs in.
    • gångvägar genom parken.
  • Stor hänsyn tas till Folkets Parks historia där vi bevarar och återskapar byggnadernas tidigare prakt och prägel. Två byggnader tas bort för att öppna upp och binda ihop parken med Lunnen, pergolan vid Parkhallen samt den lilla musikpaviljongen i mitten av folkparken.
  • Parkhallen renoveras invändigt för att fortsatt kunna möta behoven av dans, fest, musik och möten.

Arbetet med Folkets Park ska vara klart i oktober 2021. Projektet fortsätter i etapp 2 där Folkets Park ska växa ihop med Lunnen. 

Vårvik och Hjulkvarnelund

I Vårvik och Hjulkvarnelund kommer en ny grön och vänlig del av din stad att växa fram på historisk mark. Här skapar vi mötesplatser, utvecklar rekreationsområden och lägger grunden för framtida verksamheter och bostäder.

Kvinna och man som jobbar i naturen

Hjulkvarnelund - tar centrum närmare älven

Stadens puls möter naturen när vi utvecklar Hjulkvarnelund där stadsparken blir en mötesplats att räkna med.

Senast granskad 2021-01-18 av Jenny Persson