Kvinna och man som jobbar i naturen

Hjulkvarnelund - tar centrum närmare älven

Stadens puls möter naturen när vi utvecklar Hjulkvarnelund där stadsparken blir en mötesplats att räkna med.

Person
Projekteringschef, Gatu-Parkkontoret Drazen Kendes 0520-49 78 49
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hjulkvarnelund är området där stadens puls kopplas ihop med lugn, natur och vattnet i Göta Älv. Genom att utveckla Hjulkvarnelund kommer detta förstärkas och förbättras genom att tillgängliggöra strandkanten än mer. Folkets Park kommer utvecklas till en riktig stadspark som är öppen och tillgänglig för alla - en park att ha det riktigt härligt i. Här kopplar vi ihop staden med Vårvik på andra sidan älven, och hela västra Trollhättan, genom att bygga Stridsbergsbron. 

Kort om utvecklingen av Hjulkvarnelund

 • Vi bygger en ny stadsgata som bidrar till minskat buller och bättre miljö i anslutning till bostadsområdet Egna Hem och som leder fram till den nya Stridsbergsbron. 
  • För att ge plats åt den nya vägen kommer campingen flyttas men fortfarande finnas kvar i området. 
  • Förskolan Lunnen kommer stängas ned och ersättas med en ny förskola i Götalunden. 
 • Nuvarande Kungsportsvägen byggs om till bostadsgata med bred gång- och cykelväg vilket leder till en säkrare trafiksituation.
 • Vi utvecklar stadsparken Folkets Park:
  • Tillgänglig för alla.
  • Helt ny plats för rekreation.
  • Ökad trygghet.
 • Vi planerar för ett fåtal nya bostäder i området. 

Detaljplaner som styr utvecklingen

Fyra detaljplaner har nu arbetats fram inom projektet som rör Vårvik och Hjulkvarnelund.

Två händer med blyertspennor som skissar på byggnader

Detaljplaneprocessen

Detaljplaner hanteras på olika sätt beroende på hur omfattande planen är och vad detaljplanen ska reglera.

Relaterad information

Startsida Vårvik och Hjulkvarnelund

Senast granskad 2020-03-31 av Josefin Åkesson Bengtsson