Kvinna och man som jobbar i naturen

Hjulkvarnelund - tar centrum närmare älven

Stadens puls möter naturen när vi utvecklar Hjulkvarnelund där stadsparken blir en mötesplats att räkna med.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hjulkvarnelund är området där stadens puls kopplas ihop med lugn, natur och vattnet i Göta Älv. Genom att utveckla Hjulkvarnelund kommer detta förstärkas och förbättras genom att tillgängliggöra strandkanten än mer. Folkets Park kommer utvecklas till en riktig stadspark som är öppen och tillgänglig för alla - en park att ha det riktigt härligt i. Här kopplar vi ihop staden med Vårvik på andra sidan älven, och hela västra Trollhättan, genom att bygga Stridsbergsbron. 

Kort om utvecklingen av Hjulkvarnelund

 • Vi bygger en ny stadsgata som bidrar till minskat buller och bättre miljö i anslutning till bostadsområdet Egna Hem och som leder fram till den nya Stridsbergsbron. 
  • För att ge plats åt den nya vägen kommer campingen flyttas men fortfarande finnas kvar i området. 
  • Förskolan Lunnen kommer stängas ned och ersättas med en ny förskola i Götalunden. 
 • Nuvarande Kungsportsvägen byggs om till bostadsgata med bred gång- och cykelväg vilket leder till en säkrare trafiksituation.
 • Trollhättan får en stadspark när Folkets Park och Lunnen växer ihop:
  • Tillgänglig för alla.
  • Bättre möjlighet för rekreation och evenemang.
  • Ökad trygghet.
 • Vi planerar för ett fåtal nya bostäder i området. 

Detaljplaner som styr utvecklingen

Fyra detaljplaner har nu arbetats fram inom projektet som rör Vårvik och Hjulkvarnelund.

Entré till Folkets Park

Trollhättans stadspark växer fram

I januari 2021 påbörjas arbetet med Trollhättans nya stadspark. Området som berörs är Folkets Park och Lunnen, grönområdet intill Folkets Park, och den nya stadsparken väntas stå klar under 2023.

Två händer med blyertspennor som skissar på byggnader

Detaljplaneprocessen

Detaljplaner hanteras på olika sätt beroende på hur omfattande planen är och vad detaljplanen ska reglera.

Relaterad information

Startsida Vårvik och Hjulkvarnelund

Senast granskad 2021-02-03 av Josefin Åkesson Bengtsson