Bildkollage med människor i olika åldrar och miljöer

En ny del av din stad – nästa steg med planer, samråd, öppet hus och visualisering

Nu går utvecklingen av Vårvik och Hjulkvarnelund in i nästa fas då förslag på detaljplaner är framtagna och skickas ut på samråd. Nu väntar samrådsmöten för sakägare och öppet hus för intresserade där vi med hjälp av 3D-visualiseringar kan visa hur den nya delen av din stad kan se ut i framtiden.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplaner för utveckling av Vårvik och Hjulkvarnelund

Detaljplaner bestämmer hur mark kan och får användas inom ett visst område. Stadens planarkitekter tar fram förslag på detaljplan i tätt samarbete med andra funktioner både inom stadens organisation och utanför för att se till alla perspektiv som berörs inom planområdet.

Tre förslag på detaljplaner har nu arbetats fram inom projektet som rör Vårvik och Hjulkvarnelund och nu har beslut tagits om att skicka ut dessa på samråd. Samrådet gäller följande detaljplaner:

Detaljplaneprocessen - från förslag till beslut

Att ta fram en detaljplan är en demokratisk process i flera olika steg för att säkra att berörda får information och insyn, att beslutsunderlaget ska bli så bra som möjligt och för att förankra förslaget.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Samråd för sakägare

Sakägare är de som är särskild berörda av de detaljplaner som arbetats fram. Det kan till exempel vara närboende, företag eller föreningar som på något sätt påverkas av planen. Som sakägare får man information om planerna via post och blir kallad till ett samrådsmöte. På samrådsmötet får du information om vad detaljplanen innebär, hur du kan lämna synpunkter och hur beslutsprocessen ser ut kopplat till detaljplanen. 

Välkommen på samrådsmöte

När: 11 november, kl. 17-19

Var: Sessionssalen i Stadshuset, Gärdhemsvägen 9

Öppet hus för nyfikna

När vi utvecklar Trollhättan och förbereder en ny del av din stad är det viktigt att du som bor här känner att du är en del av det som händer och får den information du behöver. Därför vill vi gärna träffa dig på vårt öppna hus där vi visar och berättar mer om planerna för Vårvik och Hjulkvarnelund. Du får möta projektledare och andra nyckelpersoner inom samhällsplanering och får möjligheten att blicka in i framtiden genom att se 3D-visualiseringar av området i VR-glasögon. 

Välkommen på öppet hus

När: 13 november, kl. 18-20

Var: Parkhallen i Folkets Park

Grön bakgrund med texten en ny del av din stad

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2019-11-01 av Josefin Åkesson Bengtsson