Bild på Göta Älv med Järnvägsbron i Trollhättan i bakgrunden.

Trollhättan närmare älven

Nu utvecklar vi Vårvik och Hjulkvarnelund för att skapa liv närmare älven för alla. Vi kopplar ihop staden, öppnar upp för nya mötesplatser, utvecklar rekreationsområdet och skapar förutsättningar för framtidens boende.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det är mycket vi ska åstadkomma på en av stans bästa lägen. Vi vill bevara det gröna, ta bort industriavfallen och samtidigt skapa en riktigt behaglig stadsdel att bo, arbeta och bara hänga i. Djur, natur och människor ska kunna fungera i en naturlig symbios i ett område vi hoppas ska bli en riktig pärla.

Aktuellt planområde.JPG

Områdena som beörs av planerna är Knorren och Stridsbergs (tidigare Källstorps industriområde), som ingår i den nya stadsdelen Vårvik, och ligger på västra sidan av Göta Älv. På den östra sidan älven berörs området Hjulkvarnelund från stadsparken upp till Stallbacka och ut till Kungsportsvägen.  

Helheten

 • Vi tillgängliggör strandkanten och skapar nya mötesplatser.
 • Vi utvecklar och förbättrar rekreationsområden.
 • Den upplevda tryggheten i områdena stärks när de fylls med mer liv och rörelse.
 • Vi bevarar djur- och växtliv och den värdefulla miljö som finns runt älven. Vi tar särskild hänsyn till den sällsynta dammfladdermusen.
 • Vi skapar förutsättningar för Trollhättan att växa och utvecklas.
 • Vi planerar för en ny bro som kopplar samman staden och löser framtidens trafiksituation.  

Sanering

 • För att kunna utveckla Vårvik med bostäder, verksamheter och nya mötesplatser behöver vi städa upp på Källtorps gamla industriområde. 
 • Sanering av området påbörjas hösten 2019 och förväntas pågå till 2021.
 • Under saneringstiden kommer det fortfarande vara möjligt att nyttja stora delar av före detta Knorren-området.  

Stridbergsbron

 • En ny bro kommer att binda ihop Hjulkvarnelund och Vårvik, sammankoppla staden ytterligare och dessutom skapa genvägar till det mesta.
 • En ny bro innebär en mer robust trafiksituation för centrala staden och kommer avlasta Klaffbron. 

Vårvik

 • Vårvik blir Trollhättans nya stadsdel med bostäder, verksamheter och gott om plats för möten, natur, djur och rekreation. 
 • Vi planerar för drygt 1800 bostäder i området. 
 • Det gamla industriområdet ska bli en knutpunkt för service, kontor och handel.
 • Utmed strandpromenaden kommer naturen att vara tongivande.
 • Just nu pågår en utredning om kulturmiljön i det gamla indstriområdet på Källstorp som blir ett underlag för beslutfattande om hur och vilka byggnader som ska bevaras. 

Hjulkvarnelund

 • Vi utvecklar stadsparken Folkets Park:

  • Tillgänglig för alla.
  • Helt ny plats för rekreation, lek och möten. 
 • Ny stadsgata som bidrar till minskat buller och bättre miljö i anslutning till bostadsområde i Egna Hem. 
 • Nuvarande Kungsportsvägen byggs om till bostadsgata med bred gång- och cykelväg och parkeringar vilket leder till en säkrare trafiksituation.

Håll dig uppdaterad

Läs mer om vad som händer när vi utvecklar Vårvik och Hjulkvarnelund.

Kvinna som ritar en 3D-bild över en stad, texten bakgrund - så har planerna vuxit fram

Bakgrund - så här har planerna vuxit fram

Från vision till planer och projekt. Läs mer om bakgrunden till ett Trollhättan närmare älven.

En bild på en klocka, texten tidplan - genomförandet steg för steg

Tidplan - genomförandet steg för steg

Håll koll på de viktigaste milstolparna när vi utvecklar Vårvik och Hjulkvarnelund.

Grävmaskin som arbetare med underlag i industriområde

Vi gör rent - sanerar för allas välmående

Först gör vi rent - en förutsättning för att människor, djur och natur ska må bra.

En bro över vatten, texten en sammankopplad stad - en ny bro

För en sammankopplad stad - en ny bro

Stridsbergsbron blir länken som binder ihop Trollhättan och löser framtidens trafiksituation.

Närbild på man med cykel, logotyp med texten Vårvik

Vårvik - en ny stadsdel växer fram

Trollhättans nya stadsdel som ger rum för framtidens mötesplatser, bostäder och verksamheter.

Barn som springer längs väg och gräs, föräldrar går i bakgrunden. Tex Hjulkvarnelund - där puls möter naturen

Hjulkvarnelund - där puls möter natur

Pulsen möter naturen när vi utvecklar Hjulkvarnelund där stadsparken blir en mötesplats att räkna med.

Senast granskad 2019-08-19 av Josefin Åkesson Bengtsson