Text: Vi förbereder Trollhättan för framtiden

Vi förbereder Trollhättan för framtiden

Vi är många aktörer som förbereder Trollhättan för framtiden - här hittar du kontaktuppgifter till de som är inblandade i utvecklingen av centrum 2018.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktpersoner från Trollhättans Stad

Drazen Kendes, Projektledare Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 0520-497849
drazen.kendes@trollhattan.se

För allmänna frågor
Elisabeth Linderoth, Gatu- och parkchef Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 0520-497848
elisabeth.linderoth@trollhattan.se

Fredrika Almqvist, Kommunikatör Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 0520-497641
fredrika.almqvist@trollhattan.se

För frågor gällande trafik/trafikavstängningar
Lena Ekman, Trafikingenjör Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 0520-497963
lena.ekman@trollhattan.se

Ytterligare kontakt
stadsbyggnad@trollhattan.se
Telefon växel 0520-495000

Kontaktpersoner från Trollhättan Energi

Frågor om FJÄRRVÄRME
David Thorström
Nås via växeln, telefon 020-899000

Frågor om VATTEN OCH AVLOPP
Anna Jonsson, Biträdande chef, AO Vatten och chef vattenutveckling
Telefon 0520-49 75 33
anna.jonsson@trollhattanenergi.se

Allmänna frågor
Jonas Bergqvist, Försäljningschef
Telefon 0520-497510
jonas.bergqvist@trollhattanenergi.se

För ytterligare kontakt och kontaktpersoner gå till Trollhättan Energis hemsida

Kontakt Eidar

För information om kvarteret Mars
Matti Kjörnsberg, Projektledare
matti.kjornsberg@eidar.se

För ytterligare kontaktinformation gå till Eidars hemsida

Kontakt Västtrafik

Om du har frågor kopplade till kollektivtrafiken och hur den påverkas av projekten i centrum under 2017: besök Västtrafiks hemsida för kontaktuppgifter

På den här sidan hittar du löpande information om hur projekten i centrum påverkar trafiken och kollektivtrafiken under 2017

Senast granskad 2018-03-12 av fredrika.almqvist@trollhattan.se