Magasinsgatan: upprustning av fjärrvärmeledningar

Trollhättan Energi kommer att gräva för nya fjärrvärmeledningar med start, i första etappen, vid gamla badhuset/Odenhuset – Resia på Magasinsgatan.

Enhet Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 020-89 90 00

Under 2017 kommer det hända mycket i centrala Trollhättan. Löpande information om allt som händer i centrum kommer finnas på trollhattan.se/projekticentrum. Det är ett hårt tryck på bostäder och på flera håll i centrala staden byggs det nya lägenheter, både hyres- och bostadsrätter. Dessutom påbörjas förberedelser för ombyggnationen av Nya Drottningtorget. Först ut är Magasinsgatan, där Trollhättan Energi rustar upp fjärrvärmeledningar med start vecka 4.

Senast granskad 2018-11-07 av Katarina Loodh