Trafikinformation 6-12 feb 2017

Fordonstrafik är förbjuden på del av Magasinsgatan och på Kungsgatans gågata. På Drottninggatan i höjd med Magasinsgatan är det västliga körfältet i södergående färdriktning avstängt. Tingvallavägen mellan Dicksonsgatan och Djupebäcksgatan är avstängd för trafik.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Centrum
Det pågår ett arbete med en fjärrvärmeledning på Kungsgatans gågata i höjd med Magasinsgatan. Arbetet innebär att det för närvarande inte går att köra förbi platsen på Kungsgatans gågata. Genomfartstrafik är förbjuden på Kungsgatans gågata liksom på Magasinsgatan i kvarteret mellan Kungsgatan och Drottninggatan.

Det kommer även att grävas i trottoaren utmed Drottningatans västra sida. Ett körfält i södergående färdriktning kommer att stängas av, så att gående ska kunna passera arbetsplatsen på ett säkert sätt. Dessa inskränkningar kommer att ha stor inverkan på fordonstrafiken i södergående riktning . Alla trafikanter uppmanas att ta det lugnt och visa hänsyn.

Tingvalla
Trollhättan Energi Vatten och avlopp arbetar just nu med ledningar på Tingvalla. Tingvallavägen mellan Dicksonsgatan och Djupebäcksgatan är därför avstängd för trafik.

Senast granskad 2017-02-07 av Yvonne Ström