Vägmärket som visar att motofordonstrafik är förbjuden

Trafikinformation 30 jan-5 feb 2017

Fordonstrafik är förbjuden på del av Magasinsgatan och på Kungsgatans gågata. På Drottninggatan i höjd med Magasinsgatan är det västliga körfältet i södergående färdriktning avstängt.

Person
TrafikingenjörLena Ekman 0520-49 79 63
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det pågår ett arbete med en fjärrvärmeledning på Kungsgatans gågata i höjd med Magasinsgatan. Arbetet innebär att det för närvarande inte går att köra förbi platsen på Kungsgatans gågata. Genomfartstrafik är förbjuden på Kungsgatans gågata liksom på Magasinsgatan i kvarteret mellan Kungsgatan och Drottninggatan.

Det kommer även att grävas i trottoaren utmed Drottningatans västra sida. Ett körfält i södergående färdriktning kommer att stängas av, så att gående ska kunna passera arbetsplatsen på ett säkert sätt. Dessa inskränkningar kommer att ha stor inverkan på fordonstrafiken i södergående riktning . Alla trafikanter uppmanas att ta det lugnt och visa hänsyn.

 

Senast granskad 2017-02-02 av Yvonne Ström