Trafikinformation 20-26 feb 2017

Här kan du läsa mer om den tillfälliga regleringen av trafiken på: Magasinsgatan, Kungsgatans gågata, Drottninggatan, Tingvallavägen, Elviusgatan och i södra centrum på Kungsgatan.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Centrum
Det pågår ett arbete med en fjärrvärmeledning på Kungsgatans gågata i höjd med Magasinsgatan. Genomfartstrafik är förbjuden på Kungsgatans gågata liksom på Magasinsgatan i kvarteret mellan Kungsgatan och Drottninggatan.

Det grävs även i trottoaren utmed Drottningatans västra sida. Ett körfält i södergående färdriktning är avstängt. Gående kan i och med det passera arbetsplatsen på ett säkert sätt. Var uppmärksam och följ anvisningar på plats.

Detta arbete har stor inverkan på fordonstrafiken i södergående riktning. Om man har möjlighet att välja en annan väg, så är det mycket bra. Om inte så får man vara beredd på att trafiken rullar långsammare och att det kommer att ta längre tid att passera platsen. Alla trafikanter uppmanas att ta det lugnt och visa hänsyn.

En del av Kungsgatan mellan Trollgatan och Nygatan är sedan en tid tillbaka enkelriktad i sydlig riktning. Nu har arbetsområdet utökats, vilket innebär att det har blivit trängre för trafiken att passera arbetsplatsen.

Tingvalla
Trollhättan Energi, Vatten och avlopp, arbetar just nu med ledningar på Tingvalla. Det innebär att delar av Tingvallavägen och Elviusgatan är helt avstängda. Se kartbild.

Framkomligheten för fordon i Tingvallaområdet är begränsad och att passera genom området tar just nu längre tid än normalt. Vi uppmanar trafikanter att - om möjligt - inte köra genom Tingvalla.

Det är viktigt att räkna med en något längre resväg än vad som är normalt när alla gator är öppna för trafik. Om alla kör lugnt och visar hänsyn, kommer arbetena att flyta på bättre och ingen riskerar att bli skadad.

Senast granskad 2017-02-17 av Yvonne Ström