Torggatan: nya vatten- och avloppsledningar

Trollhättan Energi kommer att byta ut och bygga nya vatten- och avloppsledningar på Torggatan i två etapper, med byggstart i mars 2017.

Enhet Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 020-89 90 00

Under 2017 kommer det hända mycket i centrala Trollhättan. Löpande information om allt som händer i centrum kommer finnas på trollhattan.se/projekticentrum. Det är ett hårt tryck på bostäder och på flera håll i centrala staden byggs det nya lägenheter, både hyres- och bostadsrätter. Dessutom påbörjas förberedelser för ombyggnationen av Nya Drottningtorget. Trollhättan Energi behöver rusta staden för framtiden, både genom att byta ut och anlägga nya vatten- och avloppsledningar. Etapp 1 för utbyte och nyanläggning av vatten- och avloppsrör på Torggatan startar i mars 2017. 

 

Senast granskad 2018-11-07 av Katarina Loodh