Hur påverkas du när Klaffbron renoveras?

Vi vet att det påverkar människor vardag och resvanor när vi rustar upp och renoverar i staden. Särskilt känsligt blir det när Klaffbron renoveras och behöver ställas upp. Vi vill veta hur du blir påverkad så vi vet hur vi ska tänka och planera inför kommande avstängningar. Hjälp oss genom att svara på några snabba frågor!

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klaffbron är en äldre konstruktion där många fordon passerar dagligen. Till följd av detta behöver bron ses över och rustas upp regelbundet. I samband med 2017 års renovering (som planeras bli den sista på många år framöver) vill vi gärna veta hur du upplever förändringen i trafiken som följer arbetet. Svara på några snabba frågor, hjälp oss att bli bättre och få en större förståelse för hur du påverkas.

Gå vidare till enkäten

Du kan svara på enkäten till och med 26 maj

Senast granskad 2017-05-11 av Josefin Åkesson Bengtsson