Fler projektstarter i centrum på gång

De kommande veckorna är det dags för ett flertal nya projekt att dra igång i centrala staden. Drottninggatan, Polhemsgatan, Storgatan och Klaffbron är berörda.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nu drar nästa stora projektetapp igång i centrum där flera projekt kommer pågå parallellt. Lägenhetsbyggande och arbeten med bland annat fjärrvärme, vatten och avlopp har pågått under en tid och nu startar Trollhättans Stad upp sina projekt i centrala staden på följande platser: 

Åkerbergsvägen: en ny gång- och cykelväg anläggs från Malgöbron till Kyrkbron. Arbetet startade upp redan i mars och väntas vara klart senast i juni. Projektet påverkar biltrafiken till viss del vid olika tidpunkter men det ska gå fint att ta sig förbi. 

Drottninggatan: från Nygatan till Torggatan fortsätter vi med ny gång- och cykelväg (som senare kommer ledas över Torggatan och Drottningtorget, vidare över Drottninggatan i höjd med Föreningsgatan och kopplas ihop med befintlig väg utanför Maria Alberts Park - detta är klart i december). Övriga gatan längs sträckan rustas upp med ny markbeläggning och nya parkeringar. Projektet drar igång i vecka 16 men kommer inte påverka trafiken förrän vecka 17. Arbetet förväntas vara klart i juni. 

Polhemsgatan: gatan rustas upp mellan Storgatan och Österlånggatan. Det blir ny markbeläggning på både väg- och gångbana, flytt av parkeringar från parksidan mot husfasaderna samt ny belysning. Arbetet med gatan innebär att gatan kommer stängas av under sex veckor med start i vecka 17. Projektet förväntas vara klart i början av juni. 

Storgatan: från Hotell Swania över till Karl Johans Torg byggs ett ny, signalreglerad överfart för gångtrafik. Gatan kommer vara avstängd under en kortare period från och med vecka 19. Arbetet kommer vara klart i juni. 

Klaffbron: upprustningarbete i form av blästring, målning, betongarbeten och avvattning med start vecka 19. Ett klaffpar i taget ställs upp för att det hela tiden ska gå att ta sig över bron. Först ställs de norra klaffarna upp, när de fälls ned jobbar man under bron en tid innan de södra klaffarna ställs upp. Arbetet med bron ska vara klart i slutet av juni. 

Här hittar du aktuella trafikavstängningar i Trollhättan!

Mer information om samtliga projekt som pågår i centrala staden under 2017 hittar du här:

Senast granskad 2017-04-18 av Josefin Åkesson Bengtsson