Närbild, trafikljus

Trafikljus vid Klaffbron slås på igen

Under lördagen har signalregleringen på trafikljusen vid Klaffbron slagits på igen på grund av att bilar inte stannat inför signal för broöppning.

Person
Gatu-ParkchefElisabeth Linderoth 0520-49 78 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Obs! Under lördagen har signalregleringen satts igång igen på trafikljusen på grund av att bilar inte stannat inför signal för broöppning. 

För att underlätta i trafikflödet under Klaffbrons renovering brukar Stadsbyggnadsförvaltningens ställa in trafikljusen som gulblinkande, det vill säga stänga av signalregleringen. Detta har vid tidigare renoveringar fungerat bra, men den här gången fick förvaltningen samtal från Sjöfartsverket som sa att bilisterna ignorerade de blinkade lamporna för broöppning (de som blinkar rött med tillhörande ljudsignal) och att det blev svårt att ställa upp bron för att låta båtar passera.

–       Det här beteendet har vi inte sett innan, säger Elisabeth Linderoth, gatu- och parkchef på Stadsbyggnadsförvaltningen. Gulblinket på trafikljusen brukar fungera alldeles utmärkt och underlättar trafikflödena men nu fick vi istället sätta på trafikljusen som vanligt så båtar kan passera.

Konsekvensen av att ha trafikljusen på som vanligt är att köerna blir längre än vad de måste bli i samband med renoveringen. För att underlätta i trafikflödet och samtidigt göra bilister uppmärksamma på de rödblinkande lamporna för broöppning vill man istället testa att släcka trafikljusen helt.

–       Vi tror och hoppas på att det kommer leda till att bilisterna blir mer uppmärksamma på när det är dags för broöppning och respekterar detta, samtidigt som vi slipper onödigt långa köer, säger Elisabeth Linderoth. Märker vi att detta inte fungerar så kommer vi återigen slå på signalregleringen.

Trafikljusen vid Klaffbron kommer släckas på fredag klockan 14.00.  

Senast granskad 2017-05-20 av Clara Bengtsson