Korsningen Gärdhemsvägen och Drottninggatan i Trollhättan

Infrastruktur, trafik och torg

Här hittar du information om större projekt som rör utveckling och förändringsarbeten kopplade till infrastruktur, trafik och torg.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Senast granskad 2017-01-03 av Josefin Åkesson Bengtsson