Översiktsbild, flygbild över Trollhättan. I bakgrunden syns älven.

Uppfräschning av belysning i centrum

I centrum går vi snart mot ljusare tider då vi, med start i veckan, kommer tvätta och polera de kupor som sitter på gatubelysningen på Drottningtorget och Strandgatan. Målet är att öka ljusgenomsläppet.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen driver tillsammans med City Trollhättan projektet Purple Flag som handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara dagtid utan även på kvällen. 

Som en start med Purple Flag-arbetet gjordes en nulägesanalys under hösten. Näringsidkare, fastighetsägare, tjänstemän och politiker i offentlig verksamhet samt andra viktiga funktioner i Trollhättan fick svara på ett formulär med fem fokusområden: säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats samt policy. 

Med nulägesanalysen som grund tillsattes en arbetsgrupp som inventerade centrum under kvällstid. Där kom man bland annat fram till att belysningen var bristfällig på sina ställen. Därav kommer nu Stadsbyggnadsförvaltningen ta ned, tvätta och polera 50 kupor från belysningsstolpar på Drottningtorget och Strandgatan. Målet är att öka ljusgenomsläppet. Med start i veckan kommer man alltså börja arbetet med att förbättra belysningen vilket innebär att vissa lampor kommer vara släckta i perioder, därefter går vi mot ljusare (och putsade) tider! 

Läs mer om Purple Flag här! 

Senast granskad 2019-06-10 av Josefin Åkesson Bengtsson