Sommarkrogen på Spikön

Under 2018 öppnade Sommarkrogen på Spikön, ett samarbete mellan Trollhättans Stad genom UPI, City Trollhättan och Backstage Rockbar. Ett efterlängtad inslag på den populära halvön i älven.

Person
Projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen Jörgen Einarsson 0520-497627
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Under en längre tid har Trollhättebor och besökare uttryckt önskemål om en restaurang på Spikön. När gästhamnen byggdes ut uppfördes ett servicehus på platsen, för att ta hand om ett ökande antal båtgäster och för att ge den service som en hamn med Blå flagg kräver.

Under sommaren 2015 byggde kommunen sedermera den mycket populära och uppskattade Skrotnisses lekplats på Spikön. Det innebar att allt fler önskade möjligheter att köpa mat och dryck på plats. Servicehuset byggdes då om för att inrymma ett enklare sommarkafé. Under vintern 2017 prövade staden att låta en lokal krögare driva ett vinterkafé under helger i december och delar av januari, inom konceptet Vinter på Spikön.

I samförstånd med samma krögare, Backstage Rockbar, beslöt kommunen i början av 2018 att bygga till ett restaurangkök i Servicehuset. Stadens delaktighet i Urban platsinnovation gav Samhällsbyggnadsförvaltningen möjlighet att lägga extra tid på att driva på arbetet. Kommunen finansierade på egen hand restaurangkök och ny ventilation i byggnaden. I samverkan med centrumföreningen City Trollhättan och Backstage Rockbar skapades sedan en unik samverkan mellan nämnda parter: Hamnvärdarna som ansvarar för gästhamn och båtgäster samverkar mer eller mindre sömlöst i servicehuset med Backstage Rockbar’s restaurangpersonal, trots att Hamnvärdarna är en kommunal angelägenhet, med arbetsledning från City Trollhättan, och att Backstage som privat näringsidkare hyr in sig i lokalen. En spännande och innovativ samverkanslösning i sann Urban platsinnovation-anda, till gagn för näringsidkare och besökare!

Senast granskad 2018-09-10 av Josefin Åkesson Bengtsson